Giá trị cốt lõi

-    Luôn phục vụ khách với tinh thần Đồng đội, Chuyên nghiệp, loại trừ tính cá nhân.
-    Thành công của TÔI chính là THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TA
-    Chúng ta thực sự chuyên nghiệp trong việc phục vụ khách của mình.
-    Mỗi thành viên của Sunrise sẽ phục vụ khách với mỗi phong cách riêng Đặc Biệt ngoài sự mong đợi của khách.
-    Chúng ta luôn Minh bạch, Trung thực, Đáng tin cậy về mặt đạo lý trong tất cả các dịch vụ của mình
-    Chúng ta chú ý đảm bảo quyền lợi của tất cả các Cổ Đông nhưng không ảnh hưởng đến dịch vụ của khách hàng
-    Chúng ta luôn có trách nhiệm đối với Sự phát triển và Tăng trưởng bên vững của Xã hội.