Văn hóa Doanh nghiệp

“Yes, I can/ Vâng, tôi có thể” chính là quy cách sống và làm việc của mỗi nhân viên trong toàn Công ty, là khuôn thước cho phương châm phục vụ của tập thể Ban Giám đốc và nhân viên nhằm thích nghi với mọi sự thay đổi và tối ưu biện pháp xử lý trong mọi tình huống. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và biết ơn những ý kiến đóng góp đầy thiện chí, cũng như những phê bình nghiêm túc của khách hàng để luôn phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ,  cải tiến quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ.