Lĩnh vực hoạt động

 1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch)
 2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Nhà hàng ăn uống).
 3. Hoạt động thể thao khác
 4. Hoạt động vui chơi giải trí khác mà chưa được phân vào đâu (Chi tiết: dịch vụ vui chơi giải trí, các dịch vụ lưu trú khác)
 5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm)
 6. Bán buôn đồ uống (Chi tiết: mua bán rượu)
 7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Chi tiết: mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước)
 8. Điều hành tua du lịch (Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế)
 9. Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Chi tiết: đại lý đổi ngoại tệ)
 10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ quản lý du lịch)
 11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 12. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
 13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: kinh doanh cơ sở hạ tầng khu chung cư, các căn hộ cho thuê)
 14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: dịch vụ quản lý khách sạn)
 15. Hoạt động tư vấn quản lý khách sạn (Chi tiết: tư vấn quản lý khách sạn)
 16. Hoạt động sổ số, cá cược và đánh bạc (Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng)