2 NĂM LIÊN TỤC NHẬN GIẤY KHEN TỪ CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Công ty Cổ phần Tân Việt luôn thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Ngày 18/06/2018 Tổng cục Trưởng Bùi Văn Nam đã trao tặng Giấy khen và Cup cho Công ty Cổ phần Tân Việt theo Quyết định số 1089/QĐ-TCT.