CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT NHẬN GIẤY KHEN TỪ CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Với thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016, cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng Giấy khen và Cup cho Công ty Cổ phần Tân Việt theo Quyết định số 1698/QĐ-CT ngày 16/08/2017 do Cục Trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa ông Lương Văn Ngà đã ký.